Puheterapia- ja koulutuspalvelut, Anna Salin LogoSal

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka vastuualueeseen kuuluu aikuisten ja lasten puheen-, kielen sekä kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös aikuisten ja lasten syömis- ja nielemistoimintoja. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Lisätietoja aiheesta www.puheterapeuttiliitto.fi

Puheterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityissektoreille ja yksityisinä ammarinharjoittajina. Yksityisinä toimivat puheterapeutit hoitavat asiakkaita, jotka saavat lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksen Kelalta, sairaanhoitopiiriltä tai asiakkaan kotikunnasta. Puheterapian tarve on tällöin todettu kuntoutussuunnitelmassa, joka on tehty asiakkaalle hoitavan tahon eli erikoissairaanhoidon yksikön tai terveyskeskuksen toimesta. Kelan kustantamaa puheterapiaa saavat sellaiset henkilöt, joiden kielelliset vaikeudet haittaavat merkitsevästi jokapäiväistä elämää ja jotka tarvitsevat korvaavia kommunikaatiomuotoja. Lisätietoja Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja etuuksista löytyy sivulta www.kela.fi/kuntoutus

Asiakkaat

Asiakainani on yli 25 toimintavuoteni aikana ollut pääsääntöisesti alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Asiakainani on ollut myös jonkinverran aikuisia, joilla on neurologisperäisiä sairauksia. Puheterapiaan hakeutumisen syinä ovat olleet mm:

  • puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä
  • kielihäiriö
  • kehitysvammaisuus
  • vuorovaikutuksen ongelmat (autistiset piirteet tai autismi)
  • lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat/häiriöt
  • laaja-alaiset oppimisvaikeudet
  • aikuisafasia ja –dysartria

Asiakkaani tulevat kuntoutukseen Kelan eteläisen vakuutuspiirin, HUS:n sairaanhoitopiirin tai kunnan terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen lähetteellä. Itse maksavat asiakkaat voivat soittaa suoraan minulle ja varata ajan. Kannattaa myös tarkistaa vakuutusyhtiöstä, korvaako lapsen sairauskuluvakuutus yksityisen puheterapiakuntoutuksen.