Puheterapia- ja koulutuspalvelut, Anna Salin LogoSal

Palvelu

Sisältö

Puheterapeutin arvionti/tutkimus

Asiakkaan lähi-ihmisten haastattelu, asiakkaan vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja äänen tai luki-taitojen arviointi, kuntoutustarpeen arviointi, seurantaluonteiset arvioinnit, lausunto/suositus kuntoutuksesta lähettävälle taholle
Puheterapia

Asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukainen, yksilöllisesti suunniteltu terapia, jolla kuntoutetaan asiakkaan vuorovaikutustaitojen, äänen, puheen tai kielen häiriöitä.

 

Asiakkaan ja hänen lähi-ihmisiensä ohjaaminen esim. korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttämiseen, puhemotoristen taitojen harjoittamisen ohjaus jne.

Puheterapiaan sisältyy myös asiakkaan omaisten ja/tai lähipiirin (päivähoidon tai koulun henkilökunta) ohjaus.

Yhteistyötapaamiset, konsultaatio Asiakkaan arviointiin, kommunikaatio-ongelmiin ja kuntoutuksen suunnitteluun liittyvät neuvottelut yhteistyökumppaneiden (esim. neuvola, päiväkoti, koulu) kanssa.
Koulutuspalvelut

Asiantuntijaluennot ja -koulutus.

Vanhempainillat.

Opettajien ja hoitohenkilökunnan koulutuspäivät. 

Sote-alan tutkintojen arviointi.

Muu palvelu Puheterapiamateriaalin suunnittelu ja valmistus